Opkomst van de As der Vromen

Sinds de Verenigde Staten zich onder Obama en Trump terug begonnen te trekken uit het Midden-Oosten, lijkt het lokale schaakbord overvol te raken met

Een schrift vol leugens

Turkije is een va de meest moderne landen waar ik de laatste paar maanden ben geweest. Het is een stuk welvarender dan de laatste Oost-Europese landen waar ik was.